Akcja tworzenia odblasków i spotu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze.

Przewodniczący Rady Miasta Modliborzyce razem z Młodzieżową Radą I Kadencji zajęli się tematem bezpieczeństwa drogowego w gminie. Młodzieżowi radni przeprowadzili diagnozę wśród rówieśników, a na jej podstawie podjęli działania, m.in. stworzyli spot filmowy oraz serię odblasków, które rozdali dzieciom i młodzieży z terenu Modliborzyc.

Młodzieżowi radni Modliborzyc starali się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego młodzi ludzi nie noszą odblasków mimo tego, że je posiadają? Ponadto kluczowym bodźcem do podjęcia działań z zakresu bezpieczeństwa drogowego była tragiczna śmierć młodego chłopca, który idąc poboczem został potrącony przez samochód, w wyniku czego stracił życie. Mieszkańcy, w tym również radni młodzieżowi zdali sobie sprawę, że gdyby chłopiec miał na sobie odblask, kierowca samochodu miałby szansę zauważyć go z odpowiednim wyprzedzeniem i zapobiec tragedii.

Działania podjęte przez młodzieżowych radnych:

  • Zapytali rówieśników, dlaczego nie noszą odblasków. (Najczęstszą odpowiedzią było, że odblaski są nieładne i niemodne.)
  • W odpowiedzi na pierwszą diagnozę młodzi ogłosili konkurs na zaprojektowanie odblasku, kierując się zasadą „od młodych dla młodych”.
  • Początkowo na konkurs nie napłynęło ani jedno zgłoszenie. Młodzieżowi radni zostali zmotywowani do dalszego działania przez opiekunkę MRG.
  • W drugiej turze młodzież otrzymała ponad 100 projektów odblasków. Wyłoniono komisję konkursową, która wybrała najlepsze projekty.
  • Finalnie przygotowano odblaski „kieszonki” z nadrukowaną linią życia.
  • Ponadto młodzieżowi radni zajęli się promocją noszenia odblasków i edukacją z zakresu bezpieczeństwa drogowego.
  • We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Strażą Pożarną przygotowali spot filmowy, pokazujący, w jaki sposób odblaski mogą uratować życie.
  • spot udało się wypromować w mediach ogólnopolskich (Telewizja Polsat wyemitowała film w głównych, wieczornych wydarzeniach).
  • Młodzi przygotowali oficjalną premierę filmu w Gminnym Centrum Kultury. W czasie wydarzenia każde dziecko otrzymało odblaski ufundowane przez Urząd Miejski.

Rezultaty:

W rezultacie tego projektu każdy młody mieszkaniec Modliborzyc otrzymał odblask zaprojektowany przez młodych autorów. Premiera spotu edukacyjnego miała zasięg gminny, a dzięki emisji w wieczornym wydaniu programu informacyjnego telewizji Polsat, spot osiągnął zasięg ogólnokrajowy.

Co istotne, młodzieżowi radni po raz kolejny obserwują spadek liczby dzieci i młodzieży noszących regularnie odblaski. Akcja jest więc kontynuowana. MRG Modliborzyce na czele z Panią Iwoną Mańką promuje noszenie odblasków poprzez aplikację autorstwa jednego z miejscowych uczniów. Aplikacja przypomina o zabraniu ze sobą odblasku przed każdym wyjściem z domu.

Link do filmu „Wybieram życie”

Link do fanpage’a Młodzieżowej Rady Miasta Modliborzyce

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl