Młodzieżowa Rada Miejska w Dzierzgoniu w ramach projektu SB YCGN postanowiła zająć się problemem dotyczącym Aktywności Sportowej Młodzieży w Gminie Dzierzgoń.

8 listopada 2019 r. zorganizowano z tej okazji debatę „Okrągły Stół”. Sprawił on, że tłumnie zgromadzona młodzież spotkała się z władzami miasta, politykami, nauczycielami, animatorami sportu i wszystkimi, którym na sercu leży aktywność fizyczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy.

Dzięki zadanym pytaniom wypracowano wiele wniosków i priorytetów, które mają poprawić istniejący stan bazy sportowej, a nade wszystko zmienić i poszerzyć ofertę i atrakcyjność zajęć i dyscyplin sportowych. Jednym z wniosków było utworzenie sekcji lekkoatletycznej, która spełniałaby oczekiwania i zaspokajała aktywność fizyczną  młodych.

Burmistrz Dzierzgonia – Pani Jolanta Szewczun zachowała wszystkie wnioski i sugestie, które wypracowano w czasie Okrągłego Stołu i już w styczniu 2020 r. Utworzona została Sekcja Lekkoatletyczna przy Dzierzgońskim Klubie Sportowym Powiśle. Kilka dni później przed rozpoczęciem ferii zimowych, sekcja mogła pochwalić się bardzo bogatą ofertą zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania sekcji zaczęły wychodzić poza ramy klubu sportowego poprzez organizację i udział członków sekcji w wydarzeniach środowiskowych, takich jak między innymi: Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wiele innych.

Frekwencja uczestników sekcji oraz rozmach ich działania przerosły najśmielsze oczekiwania. Obecnie  planowane jest kolejne duże wydarzenie organizowane przez sekcję –  „Bieg żwirowy”, do którego akces zgłosiło już około 400 uczestników z terenu miasta i gminy, jak również innych miast z całej Polski.

Głównym źródłem sukcesu tej inicjatywy jest aktywne wyrażania swoich potrzeb przez młodzież, reprezentowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Dzierzgoń oraz uważne wsłuchiwanie się władz i samorządu lokalnego w opinie i sugestie młodzieży dotyczące sfery ich życia.

MRM planuje korzystać z dobrej praktyki, jakim jest formuła okrągłego stołu. Kolejnym jego tematem będzie Oświata w Gminie Dzierzgoń, a dokładnie kierunki klas jakie w miejscowej szkole średniej, ich atrakcyjność i oczekiwania młodzieży w tym zakresie.


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl