Dnia 25.04.2019 roku w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury odbyło się I lokalne forum dyskusyjne w formie okrągłego stołu w ramach projektu SB YCGN, podczas którego mieliśmy okazję przedyskutować jeden z problemów iławskiej młodzieży, a mianowicie stypendia (kryteria przyznawania, forma stypendium, zwiększenie informacji o możliwości jego otrzymania oraz granty socjalne). Problemy te rozpatrywaliśmy w mniejszych grupach, wspólnie z przedstawicielami: władz, organizacji pozarządowych oraz organizacji młodzieżowych.

Powodem, dla którego wybraliśmy dany temat był fakt, iż my jako młodzież widzieliśmy niedociągnięcia w uchwale dotyczącej stypendiów m.in. kryteria przyznawania. Chcieliśmy, aby nie tylko młodzież, która osiąga wysokie wyniki w nauce albo sporcie otrzymywała z tego tytułu stypendia, ale także młodzież udzielająca się w życie społeczne miasta np. wolontariat. W mieście mamy wielu niedocenionych młodych działaczy społecznych, którzy działają na różnych obszarach, poczynając od MR, a kończąc na SU. 

Biorąc udział w projekcie SB YCGN byliśmy zobowiązani do zorganizowania w naszym mieście okrągłego stołu, po to, aby poznać zdanie nie tylko iławskiej młodzieży, ale także poznać opinie przedstawicieli władz naszego miasta, jak i rozmaitych organizacji działających w Iławie. Zorganizowanie owego spotkania nie było dużym wyzwaniem ze względu na dobry kontakt Młodzieżowej Rady Miasta Iławy z lokalną młodzieżą oraz wszelkimi organizacjami młodzieżowymi. Przyjęliśmy system pracy “work cafe” polegającą podziale gości na kilka mniejszych grup po to, aby łatwiej było wypracować pewne pomysły, następnie każda grupa miała swój stolik z pytaniem/zagadnieniem, nad którym mieli pracować. Po 5 minutach następowała zmiana i grupa przechodziła do kolejnego stolika i tak samo jak wcześniej opracowywała pomysły na dane pytanie/zagadnienie.

Rezultatem naszego okrągłego stołu było podjęcie NOWEJ uchwały stypendialnej, na podstawie wypracowanych przez nas pomysłów.

Udało nam się nie tylko ze względu na obecność młodzieży z różnych środowisk, ale także dzięki przedstawicielom władz i organizacji z naszego miasta, którzy wysłuchali naszych pomysłów na “odświeżenie” uchwały oraz sami podsuwali nam genialne pomysły. Pomimo faktu, iż było to spotkanie dla młodzieży o młodzieży, szczególnie ważne jest, aby zaprosić władze miasta oraz organizacje, które mogą nam pomóc w danej sprawie. Dzięki temu nie tylko osiągnęliśmy sukces, jeśli chodzi o uchwałę, ale także poprawiliśmy nasz kontakt w szczególności z władzami, którzy są nam niezbędni do realizacji niektórych spraw.


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl