Młodzi mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Bielany złożyli projekt do budżetu partycypacyjnego, który zakładała instalację punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek przed przejściami dla pieszych przy lokalnych szkołach i przedszkolach.
Uczniowie bielańskiego liceum zauważyli, że przed niektórymi przejściami dla pieszych brakuje sygnalizacji świetlnej. Zależało im na tym, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w okolicach szkół i przedszkoli. Zdecydowali, że najlepszym i niezbyt kosztownym pomysłem będzie instalacja tzw. kocich oczek, zasilanych energią słoneczną, widocznych po zmroku i nocą. Te proste urządzenia ostrzegają kierowców i zwracają uwagę na obecność pieszych na drodze. Zwiększają widoczność na odległość 500 metrów.

Działania podjęte przez młodych ludzi:

  • wybrali 16 konkretnych przejść dla pieszych na terenie osiedli Ruda, Marymont oraz Las Bielański, przy których brakowało sygnalizacji świetlnej.
  • sprawdzili, jakie rodzaje „kocich oczek” są dostępne, ile kosztują, jakie mają zalety i wady;
  • ustalili, jaki jest koszt zakupu i instalacji tych urządzeń;
  • skonsultowali swój pomysł z urzędnikami Wydziału Infrastruktury dla dzielnicy Bielany;
  • wypełnili wniosek do budżetu partycypacyjnego;
  • zebrali odpowiednią ilość podpisów mieszkańców;
  • w czasie spotkań z mieszkańcami opowiadali o swoim pomyśle, przygotowali prezentację;
  • przy okazji wydarzeń szkolnych i dzielnicowych promowali swój projekt, tak by uzyskać jak najwięcej głosów mieszkańców w wyborach projektu do budżetu partycypacyjnego

Rezultaty:
W ramach projektu „Kocie oczka – światełka na pasach” Wydział Infrastruktury dla dzielnicy Bielany Miasta St. Warszawy zaopatrzył w punktowe elementy odblaskowe łącznie 16 przejść dla pieszych na ulicach: Klaudyny, Kiwerskiej, Podleśnej, Gdańskiej i Lektykarskiej.
Projekt poprawił bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów w dzielnicy Bielany.
Całkowity koszt projektu: 30 000 zł (koszt zakupu odpowiedniej ilości „kocich oczek” oraz instalacja)

Link do projektu

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl