W marcu 2018 roku uczniowie XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie przygotowali intensywne pięciodniowe wydarzenie „Kulturalny Lelewel”. Wzięła w nim udział nie tylko młodzież, ale również mieszkańcy dzielnicy Bielany w różnym wieku, zainteresowani kulturą, sztuką oraz edukacją. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.

Uczniowie, diagnozując potrzeby młodych w dzielnicy Bielany, podkreślali, że należy rozszerzyć ofertę lokalnych wydarzeń kulturalnych, a także stworzyć okazję do prezentacji umiejętności i talentów bielańskiej młodzieży. Licealistom zależało również na integracji mieszkańców dzielnicy. Przygotowali więc projekt „Kulturalny Lelewel” i zrealizowali go w ramach budżetu partycypacyjnego. Młodzieży zaplanowała wydarzenie składające się z serii kilkudziesięciu otwartych warsztatów kulturalnych i edukacyjnych, spotkań autorskich, występów grupy teatralnych i koncertów. W program wpisali również „Międzypokoleniową wymianę doświadczeń”, podczas której seniorzy i młodzież podzielą się swoją wiedzą oraz zajęcia dedykowane rodzinom z dziećmi.

Działania podjęte przez młodych ludzi:

  • nawiązali współpracę z nauczycielami oraz dyrekcją swojej szkoły, która zgodził się na zorganizowanie wydarzenia „Kulturalny Lelewel” w budynku XLI LO;
  • uzyskali niezbędne pozwolenia;
  • przygotowali wstępny program wydarzenia – określili dokładną liczbę oraz rodzaj wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (np. warsztaty, wykłady, koncerty);
  • określili, co jest potrzebne do realizacji projektu (np. wynagrodzenia gości i prowadzących warsztaty, materiały, nagrody);
  • przygotowali kosztorys;
  • skonsultowali swój pomysł z urzędnikami Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bielany.
  • wypełnili wniosek do budżetu partycypacyjnego;
  • zebrali odpowiednią ilość podpisów mieszkańców;
  • w czasie spotkań z mieszkańcami opowiadali o swoim pomyśle, przygotowali prezentację
  • we współpracy z nauczycielami i dyrekcją zrealizowali całe wydarzenie, m.in. stworzyli finalny program, zapraszali prowadzących i artystów, koordynowali projekt.

Rezultaty:

Projekt „Kulturalny Lelewel” został zrealizowany w dniach 19-23 marca 2018 roku w budynku XLI LO im. J. Lelewela. W czasie pięciu dni odbyło się około 40 różnorodnych warsztatów i spotkań autorskich (np. historia, podróże, biologia, gwara warszawska, media, marketing, kuchnia, improwizacja) prowadzonych również przez absolwentów szkoły. W programie znalazło się kulinarne spotkanie sąsiedzkie, a także występ teatru improwizowanego Bez klepki, koncert uczniów i absolwentów XLI LO W Bielańskim Centrum Kultury oraz Gala Lelewela. Całość wydarzenia miała charakter bezpłatny i otwarty dla mieszkańców dzielnicy.

Przedsięwzięcie uczniowskie „Kulturalny Lelewel” oraz jego autorzy zostali uhonorowani Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej.

Całkowity koszt projektu: 33 866 zł (w tym m.in. materiały i pomoce warsztatowe, wynagrodzenie prowadzących warsztaty, nagrody w konkursach, występ teatru, pokaz filmowy, przypinki, koszulki i torby, promocja, koordynacja)

 

Link do projektu

Link do stronu wydarzenia

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl