Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni, odpowiadając na potrzeby zauważone wśród rówieśników, postanowiła zająć się tematem przystosowania transportu miejskiego w Gdyni do potrzeb młodzieży.

W toku wspólnych dyskusji z przedstawicielami różnych szkół, młodzieżowi radni zauważyli, że wspólnym problemem większości uczniów jest niedostosowanie transportu miejskiego do ich potrzeb. Podnoszony był temat skoordynowania autobusów z rozkładem pracy szkół, małej częstotliwości kursów czy bezpieczeństwa pieszych. W części okręgów wyborczych zrealizowane zostały badania ilościowe mające na celu rozpoznanie skali problemu.

W celu rozpoczęcia dyskusji młodzieży z władzami, zorganizowany został okrągły stół.

Spotkanie przeprowadzone zostało z pomocą metody World Cafe, która polegała na opracowywaniu przez uczestników odpowiedzi na 3 określone wcześniej tematy. Tematy zostały wybrane we współpracy z młodzieżą z Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i skonsultowane z Przewodniczącą Rady Miasta Gdyni – Panią Joanną Zielińską. Brzmiały one następująco:

Temat 1: Jak powinny być ustalane rozkłady jazdy komunikacji miejskiej by spełniały potrzeby młodych ludzi?

Temat 2: Jakie znacie możliwości wpłynięcia na komfort użytkowania komunikacji miejskiej w Gdyni i czy jest możliwe by któreś z pomysłów młodzieży wprowadzić w naszym mieście?

Temat 3: Czy pieszy w Gdyni jest bezpieczny?

Każdemu tematowi przyporządkowana była moderatorka, której rolą było zapisywanie wniosków z dyskusji. Wszyscy uczestnicy (młodzież i goście specjalni) podzieleni zostali na 3 grupy. Moderatorki zostały przy swoich tematach i miejscach na sali, do stołów wyznaczających stacje przechodziła po kolei każda z grup. Grupy miały po 10 minut na dyskusję przy konkretnej stacji. Po zakończeniu wszystkich sesji wszyscy uczestnicy usiedli wspólnie aby wysłuchać moderatorek, które zaprezentowały zapisane przez siebie wnioski z rozmów. Spotkanie miało formę otwartej dyskusji. Jego celem było umożliwienie spotkania młodzieży z osobami decyzyjnymi, uwrażliwienie uczestników na różne punkty widzenia, nauka słuchania i możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów uczniowskich gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczyciele, radni Młodzieżowej Rady Miasta, radni dzielnic oraz Rady Miasta, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ponadto wśród uczestników znaleźli się również Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej i kierownik zespołu ds. komunikacji rowerowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, pracownicy Zarządu Komunikacji Miejskiej i Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.

Rezultatem podjętych działań były rekomendacje dotyczące zmian, które według młodzieży powinny zostać podjęte, aby usprawnić działanie transportu miejskiego w Gdyni.

Rekomendacje te zostały przekazane przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Radnym Miasta oraz Wiceprezydentowi Gdyni ds. rozwoju podczas spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej.

Bardzo ważnym aspektem było zaproszenie do udziału przedstawicieli samorządów uczniowskich. Dzięki temu nie tylko Młodzieżowa Rada Miasta, ale również młodzież z różnych środowisk miała okazję przekazać swoje przemyślenia władzom miasta.


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl