Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zdecydowała się powołać dodatkowy organ doradczy. W jego skład wchodzą młodzi mieszkańcy Piaseczna, którzy z różnych powodów nie mogą być pełnoprawnymi członkami MRG. Młodzież tworząca organ doradczy uczestniczy w sesjach MRG i przyczynia się do zmieniania społeczności lokalnej.

Członkowie MRG Piaseczno zauważyli, że na terenie gminy są osoby, które z przyczyn losowych nie mogą pełnić funkcji młodzieżowego radnego, np. mieszkają w Piasecznie, ale uczą się poza miastem bądź nie udało im się uzyskać mandatu, ale mają ogromne chęci działania. Ponadto  młodzieżowi radni zwrócili uwagę, że ich głównym problemem są trudności w zachowaniu ciągłości działania Młodzieżowej Rady, co skutkuje m.in. spowolnioną pracą nowej kadencji.

Proces dołączania chętnych, młodych ludzi do organu doradczego jest bardzo prosty. Wystarczy przyjść na sesję i zgłosić swoją wolę uczestnictwa. Sam organ pracuje takim samym trybem jak rada. Jego członkowie wraz z młodzieżowymi radnymi uczestniczą w sesjach, udzielają się, zgłaszają i realizują projekty. Jedyna różnica polega na tym, że członkowie organu doradczego ze względów formalnych nie uczestniczą w głosowaniach.

Rezultaty:

Dzięki powołaniu organu doradczego udało się zachować ciągłość działań Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Jego członkowie mogą uczyć się od obecnych członków Młodzieżowej Rady, by następnie ubiegać się o mandat. Ponadto są traktowani na równi z młodzieżowymi radnymi, co pozwala na budowanie poczucia wspólnoty i większą efektywność w wymyślaniu nowych pomysłów. Takie połącznie  sprawdza się również, jeśli chodzi o promocję młodzieżowej racy. Przewodnicząca MRG, Karolina Hołownia-Malinowska niejednokrotnie podkreślała, że najważniejszym aspektem utworzenia organu doradczego jest to, że piaseczyńska młodzież może lepie wykorzystać swój potencjał, dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, a także zwiększać wpływ młodych na funkcjonowanie Piaseczna.

Link do spotu MRG Piaseczno

Link do fanpage’a MRG Piaseczno

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl