Uczniowie XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie wyszli z inicjatywą stworzenia w warszawskiej dzielnicy Bielany miejsca do spotkań i nauki pozalekcyjnej dla siebie i swoich rówieśników.

Podczas dzielnicowej debaty młodzi uczestnicy wielokrotnie wskazywali, że na Bielanach brakuje im miejsca, w którym mogliby spotykać się po lekcjach. W czasie procesu tworzenia projektu do budżetu partycypacyjnego okazało się również, że uczniowie potrzebują komfortowej przestrzeni do odrabiania lekcji i udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Działania podjęte przez młodych ludzi:

  • poszukiwali odpowiedniej przestrzeni, zgodnej z wymogami warszawskiego budżetu partycypacyjnego (projekt może być realizowany tylko na terenie nieruchomości należących do Urzędu Miasta Warszawy);
  • w tym celu skontaktowali się ze wszystkimi lokalnymi bibliotekami i centrami kultury;
  • nawiązali współpracę z dyrektorem swojej szkoły, który zgodził się na zorganizowanie miejsca do nauki w budynku szkoły;
  • uzyskali niezbędne pozwolenia;
  • określili, co jest potrzebne do realizacji projektu (np. wyposażenie, materiały, koordynacja);
  • przygotowali kosztorys;
  • skonsultowali swój pomysł z urzędnikami Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bielany.
  • wypełnili wniosek do budżetu partycypacyjnego;
  • zebrali odpowiednią ilość podpisów mieszkańców;
  • w czasie spotkań z mieszkańcami opowiadali o swoim pomyśle, przygotowali prezentację tak by przekonać jak największą liczbę mieszkańców do głosowania na ich projekt

Rezultaty:

W rezultacie inicjatywy młodych w budynku XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Zugi 16 odnowiono i wyposażono salę do zajęć pozalekcyjnych. W ciągu 2018 roku dwa razy w tygodniu w miejscu nauki pozalekcyjnej prowadzono bezpłatne zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego. Mogli w nich wziąć udział zainteresowani uczniowie z całego terenu dzielnicy Bielany. Łącznie autorzy projektu zaplanowali 304 godzin zajęć.

Całkowity koszt projektu: 59 108 zł (w tym m.in. koszy zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć, koszt remontu i dostosowania sali, wynagrodzenia koordynatora, wynagrodzenie prowadzących zajęcia, promocja, opłata za media)

Link do projektu

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl