W ramach dwóch projektów „Wygodniej i bezpieczniej”, zrealizowanych poprzez warszawski budżet partycypacyjny na rok 2018, przeprowadzono remont dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie osiedli Stare Bielany i Słodowiec Miasta St. Warszawa. Autorem obu projektów był uczeń Publicznego Gimnazjum nr 73 im. Jerzego H. Wagnera w Warszawie.

Pomysł realizacji remontu ścieżek rowerowych powstał z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego w dzielnych Bielany. Autorowi projektów zależało również na propagowaniu sportowego i zdrowego stylu życia w lokalnym środowisku. Początkowo plan obejmował przede wszystkim budowę nowych ścieżek rowerowych łączących nieskomunikowane dotąd odcinki. Jednak po konsultacji z urzędnikami okazało się, że należy go zmienić ze względu na istniejące już plany warszawskich urzędów oraz przeszkody techniczne. Autor zdecydował się wówczas na przygotowanie projektów do budżetu partycypacyjnego, obejmujących remont istniejących już ścieżek rowerowych.

Działania podjęte przez autora projektów:

  • wytyczył pierwsze plany budowy ścieżek rowerowych, łączących istniejące już odcinki;
  • skonsultował swój pomysły z urzędnikami z Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Infrastruktury dla dzielnicy Bielany;
  • po konsultacjach zmienił plany, zdecydował się na remont istniejących ścieżek rowerowy;
  • we współpracy z urzędnikami wybrał odcinki ścieżek, które należy odnowić;
  • obliczył ich długość oraz koszt remontu jednego metra ścieżki;
  • przygotował kosztorys;
  • wypełnił wniosek do budżetu partycypacyjnego;
  • zebrał odpowiednią ilość podpisów mieszkańców;
  • w czasie spotkań z mieszkańcami opowiadali o swoim pomyśle, przygotowali prezentację.

Rezultaty:

W rezultacie dwóch projektów „Wygodniej i bezpieczniej” w roku 2018 wyremontowano odcinek ścieżki rowerowej o szerokości 2 m wzdłuż ul. Ogólnej (ok. 160 m) w Warszawie. Remont drugiej drogi dla rowerów wzdłuż Al. Zjednoczenia na odcinku Kasprowicza-Cegłowska (Warszawa) zostanie zakończony w 2019 roku.

Całkowity koszt projektów: 96 000 zł (ścieżka rowerowa przy ul. Ogólnej – remont, dokumentacja projektowa, przedłużenie ścieżki o odcinek ok. 60 m) oraz 310 000 zł  (remont ścieżki rowerowa wzdłuż Al. Zjednoczenia, dokumentacja projektowa)

Link do projektu I

Link do projektu II

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl