Materiały edukacyjne
Metodologia pracy z młodzieżą w ramach projektu „Młodzież Aktywna Lokalnie”
25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
Wybory członków i członkiń Młodzieżowej Rady
25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
Młodzieżowa Rada Gminy
25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
PDF
Budżet Obywatelski na przykładzie Warszawy – materiał dla szkół podstawowych

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji, w ramach których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy .

25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół podstawowych

25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych

25/03/2020
PL

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl