Przydatne linki i narzędzia
PDF
Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin

Celem powstania karty było zainspirowanie i zachęcenie władz lokalnych, urzędników, działaczy społecznych, nauczycieli i samych młodzieżowych radnych do poprawy jakości […]

12/03/2020
PL

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl