Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola razem z uczestnikami Warszawskiej Akademii Młodych Liderów stworzyła formułę warsztatów pt. „Ty też możesz działać”. W zakres tematyczny warsztatów weszły zasady funkcjonowania młodzieżowych rad, samorządu uczniowskiego oraz oferowane przez miasto st. Warszawa narzędzia wpływu młodych na najbliższe otoczenie.

Trójka młodych twórców projektu – Michał Szostak, Karolina Pawlak oraz Weronika Matyka –dostrzegła, że bardzo mała liczba osób zdaje sobie sprawę z istnienia młodzieżowych rad dzielnic, istoty działania samorządów uczniowskich i oferty jaką miasto Warszawa ma dla młodych, np. z jakich narzędzi miejskich można skorzystać, by zrealizować własne pomysły i projekty. Autorom projektu zależało na zwiększeniu poziomu partycypacji wśród swoich rówieśników – uczniów szkół średnich. Warsztaty „Ty też możesz działać” przede wszystkim miały stanowić ogromną dawkę motywacji, inspiracji, konkretnej wiedzy oraz wskazanie, jak istotna jest współpraca w grupie.

Działania podjęte przez młodych ludzi:

  • Cały zespół przygotował ankiety, w których m.in. pojawiły się pytania dotyczące działań społecznych, możliwości bezpłatnego wynajęcia sal oraz uzyskania dofinansowania na oddolnie działania; którą przeprowadził z uczniami wolskich szkół. Wyniki ankiet wskazały, że poziom wiedzy młodzieży licealnej z zakresu różnych aspektów społecznej aktywności jest niski.
  • Następnym kluczowym krokiem było określenie w jaki sposób można przekazać brakującą wiedze. Stąd pojawił się pomysł na otwarte warsztaty, dostępne dla szerokiego grona odbiorców.
  • Uzyskanie zgody od Burmistrza Dzielnicy pozwoliło na przeprowadzenie warsztatów w placówkach oświaty.
  • Zaplanowanie z góry harmonogramu warsztatów umożliwiło łatwy kontakt ze szkołami, ponieważ każda z nich otrzymała powiadomienie drogą mailową od urzędu.
  • Autorzy projektu samodzielnie przeprowadzili opracowane przez siebie warsztaty. W scenariuszu zajęć wprowadzili m.in. ćwiczenia zespołowe (np. marshamallow challenge), prezentację czy internetowy quiz.
  • zadbali również o drobne nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów.

Rezultaty:

Młodym inicjatorom i autorom projektu „Ty też możesz działać” udało się przeprowadzić warsztaty dla niemal 500 uczniów. Duża część uczestników zajęć zaczęła aktywnie tworzyć samorząd uczniowski lub weszła w skład młodzieżowych rad dzielnic w Warszawie. Ważnym rezultatem jest widoczny wzrost poziomu zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne i środowisko lokalne. Uczestnicy warsztatów biorą udział w warszawskich konferencjach lub też sami  prowadzą warsztaty.

Do dnia dzisiejszego zajęcia „Ty też możesz działać” prowadzone są w różnych dzielnicach Warszawy, gdzie modyfikowane są na potrzeby danych szkół. Za każdym razem jednak  jeden z autorów projektu wyraża na to zgodę lub pomaga w prowadzeniu.

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl