Educational materials
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych

29/03/2020
Educational materials
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół podstawowych

29/03/2020
Educational materials
PDF
Budżet Obywatelski na przykładzie Warszawy

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji, w ramach których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy .

29/03/2020
Educational materials
Warsztaty dla uczniów szkół o samorządzie uczniowskim i młodzieżowych radach
29/03/2020
Educational materials
Rola dorosłych w uczestnictwie obywatelskim młodych
29/03/2020
Educational materials
PDF
What is a citizens’ budget?

Scenario for primary school education lesson

29/03/2020
Educational materials
PDF
What is a citizens’ budget?

Scenario for high school education lesson

29/03/2020
Educational materials
Organisation of a place for extracurricular learning for children and young people
29/03/2020
Educational materials
More comfortable and safer – renovating bicycle lanes
29/03/2020

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl