Opis przypadku Dzierzgoń

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

Zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgoń wraz z opiekunem Dariuszem Browarczykiem

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Dzierzgoń została powołana uchwałą Nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń.
Statut Młodzieżowej Rady zmieniono uchwałą nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń oraz uchwałą nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń.

efekt w skrócie

W Dzierzgoniu młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych i razem z władzami zajęli się następującymi tematami publicznymi:

  1. Opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2019 roku.
  2. Wybrali Opiekuna Młodzieżowej rady na kolejne lata działania po zmianie władz w wyborach samorządowych, co było aktywnością bardzo obywatelską, ponieważ wymagało od nich odwagi w wyrażeniu swojego zdania, wykazania się solidarnością z dotychczasowym wieloletnim opiekunem Panem Dariuszem Browarczykiem i aktywnością, której efektem była współpraca z dotychczasowym opiekunem, niezależnym od nowo – wybranych władz.

Na szkoleniu w Iławie młodzieżowi radni dostrzegli a potem sformułowali swoją potrzebę – istnienia miejsca spotkań dla młodzieży w Mieście. Od tego czasu artykułowali ją w stosunku do władz i urzędników, co zaowocowało poważną debatą (tzw. I okrągły stół) na ten temat, przeprowadzoną 12.04.2019 z wiceburmistrzem Wojtkiem Demko, dyrektorką Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, radnymi, dyrektorami szkół i MRM Gminy Dzierzgoń. W konsekwencji debaty Dzierzgoński Ośrodek Kultury wygospodarował przestrzeń tylko dla młodych, o której młodzi mogli sami decydować – Strefa Aktywności Młodzieży – miejsce m.in warsztatów, koncertów, codziennego spędzania czasu młodzieży.

droga – opis podjętych działań

Pierwsza debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 12.04.2019

12 kwietnia 2019 Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Dzierzgoń i reprezentacji samorządów uczniowskich spotkali się m.in. z wiceburmistrzem Wojtek Demko, dyrektorką Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, radnymi i dyrektorami szkół, aby rozmawiać i ustalać zasady i funkcje miejsca spotkań dla młodych.
Dorośli – przedstawiciele władz i instytucji mogli usłyszeć o pomysłach i potrzebach młodzieży, ale też przekonać się, że młodzi ludzie mają konkretne i realne pomysły i chęć zaangażowania się. Z drugiej strony młodzi usłyszeli bezpośrednio od przedstawicieli władz, że pieniądze nie są problemem, potrzebny jest więc tylko pomysł i energia młodych.

W konsekwencji dyskusji władze zdecydowały, że Gminny Ośrodek Kultury wygospodaruje przestrzeń tylko dla młodych, o której młodzi będą sami decydować. Powstała Strefa Aktywności Młodzieży (SAM), miejsce m.in warsztatów, koncertów, codziennego spędzania czasu.

Młodzieżowa Rada Miasta w Dzierzgoniu została zaproszona do obrad Komisji Oświaty, żeby przedyskutować już konkrety dotyczące działalności SAM oraz na posiedzenie Rady Gminy, gdzie przedstawili podsumowanie z obrad Okrągłego stołu.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Dzierzgoń – tzw. pierwsze wysłuchanie publiczne – 24.05.2019 r.

Prezydium MRM Dzierzgoń 24 maja 2019 r. gościło na Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Kacper Karabin, Wiceprzewodniczący Szymon Kamiński i Sekretarz Mateusz Sitek przedstawili radnym ustalenia Okrągłego Stołu, który odbył się 12 kwietnia.

Druga debata władz z młodymi – tzw. okrągły stół – 7.11.2019

Tematem debaty był sport dla młodych w gminie Dzierzgoń. Temat został zaproponowany przez przedstawicieli władz, ponieważ w najbliższych latach planowane są inwestycje w gminie dotyczące sportu. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Dzierzgoń, była obecna burmistrz – Jolanta Szewczun, wiceburmistrz – Wojciech Demko, przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Świder, radni miasta i gminy Dzierzgoń, działacze sportowi i ze strony młodzieży: Młodzieżowa Rada Miasta Dzierzgoń oraz uczniowie.

W trakcie debaty 60 uczestników dyskutowało o następujących kwestiach:

  • Jakie nowe sekcje mogłyby powstać w Dzierzgońskim Klubie Sportowym „Powiśle”?
  • Co zrobić, aby lekcje WF-u stały się bardziej atrakcyjne dla uczniów?
  • Nowe obiekty sportowe np. ścieżki rowerowe, lodowisko, basen
  • Jak zachęcić młodych do uprawiania sportu?
  • Dlaczego warto uprawiać sport?

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Dzierzgoń – tzw. drugie wysłuchanie publiczne -16.12.2019

W trakcie debaty młodzi wypracowali bardzo dużo pomysłów na nowe inwestycje, zmiany i sposoby aktywizacji sportowej młodzieży. Burmistrz Dzierzgonia – Jolanta Szewczun, potwierdziła, że na następne lata są zaplanowane pieniądze w budżecie miasta na nowe inwestycje sportowe i podane w trakcie debaty pomysły zostaną wzięte pod uwagę. Pani Burmistrz zapowiedziała również, że planowane są zmiany w szkołach, dotyczące lekcji WF-u, będą uwzględnić zgłaszane podczas debaty uwagi przez młodych.

16 grudnia 2019 r. Przewodniczący Młodzieżowej rady na sesji Rady Miasta Dzierzgoń przedstawił Radzie Miasta wnioski i postulaty młodych w obszarze sportu dla młodych w mieście, które pojawiły się w trakcie drugiego okrągłego stołu.

kontekst

Pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z:

  • do wyborów samorządowych w Polsce 21.10.2018 z Panią Burmistrz Elżbietą Domańską i Dariuszem Browarczykiem – nauczycielem i opiekunem Młodzieżowej Rady.
  • Po wyborach samorządowych 21.10.2018 rozpoczęliśmy współpracę z nową Panią Burmistrz Jolantą Szewczun i nowym opiekunem Młodzieżowej Rady – Panem Ryszardem Świder –  przewodniczącym Rady Miasta Dzierzgoń.Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl