Opis przypadku Elbląg

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: efekty prac zespołu z Elbląga dotyczące potrzeb i problemów młodych w społeczności

Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg została powołana uchwałą Nr VIII/145/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga i nadania jej statutu.

efekt w skrócie

W Elblągu młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych i razem z władzami zajęli się następującymi problemami/tematami publicznymi:

 1. Budżetem Obywatelskim – jego dostępnością i zwiększeniem zainteresowania młodych budżetem obywatelskim
 2. Wolontariatem młodzieżowym – promocja, finansowaniem wolontariatu oraz propozycją stworzenia Karty Wolontariusza w Elblągu

droga – opis podjętych działań

Pierwsza debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 12.06.2019

Tematem pierwszej debaty w formule okrągłego stołu był budżet obywatelski.

Celem wydarzenia było przeprowadzenie konsultacji oraz rozmów na temat budżetu obywatelskiego (BO), jego dostępności dla młodzieży i zwiększenia zainteresowania młodych.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Miasta Elbląg – Wiceprezydent Pan Edward Pietrulewicz oraz Janusz Nowak, Rada Miasta na czele z przewodniczącym Panem Antonim Czyżykiem, a ze strony młodzieży: Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich.

W trakcie debaty dyskutowano o następujących kwestiach:

 • Jaka powinna być rola Młodzieżowej Rady i młodzieży w Budżecie Obywatelskim? Jak powinna wyglądać promocja BO i w jaki sposób możemy ją usprawnić?
 • Dzięki jakim (konkretnym) mechanizmom, działaniom możemy zwiększać świadomość mieszkańców o BO?
 • Konkretne pomysły na realizację projektów w BO.
 • Jaka powinna być ścieżka pomocy ze strony urzędu od momentu wygrania projektu do momentu wdrożenia projektu w życie? (Od sukcesu do realizacji.
 • Czy budżet powinien być jeden: bez podziału, czy np. z odgórnie ustalonymi przedziałami finansowymi na realizację projektu.

W trakcie  czterech godzin pracy powstały bardzo cenne wnioski i tematy, które zostaną kontynuowane przez urząd. Jednym z nich jest zauważona pilna potrzeba wprowadzenia identyfikacji wizualnej Budżetu Obywatelskiego czy też wstawienie na stronę internetową BO, poprawnie wypełnionego wniosku z opisem projektu. Największe poruszenie wywołały opinie, że budżet nie powinien być dzielony oraz temat promocji i tego, jak wiele nowych pomysłów pojawiło się na sali.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Elbląg – tzw. pierwsze wysłuchanie publiczne – 19.09.2019 r.

W dniu 19 września 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Elbląga, w obecności Prezydenta Witolda Wróblewskiego, wiceprezydentów Janusza Nowaka i Edwarda Pietrulewicza, posłów na Sejm RP Elżbiety Gelert i Jerzego Wilka Dyrektorów Departamentów elbląskiego Urzędu Miejskiego i wszystkich radnych, odbyło się wysłuchanie publiczne jako następstwo obrad Regionalnego Okrągłego Stołu poświęconego budżetowi obywatelskiemu.

Przewodnicza Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg  Aleksandra Dąbrowska przedstawiła wnioski i rekomendacje młodych na temat budżetu obywatelskiego – radnym Miasta Elbląg.

Wystąpienie zostało zarejestrowane i jest dostępne pod linkiem  https://youtu.be/nVPxjrcoSUs.

Druga debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 30.10.2019

Tematem drugiej debaty w formule okrągłego stołu był wolontariat młodzieżowy w Elblągu.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Rady Miasta Elbląg, Prezes Fundacji Elbląg, Dyrektor Centrum Współpracy Europejskiej „Światowid”,  a ze strony młodzieży: Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich

W trakcie debaty dyskutowano o następujących kwestiach:

 • Karta Wolontariusza. Jak powinna wyglądać ? Co ma na celu? Jak zebrać młodych ludzi wokół tematu wolontariatu?
 • Sylwetka, predyspozycje, cechy charakteru, które pomagają w byciu wolontariuszem.  Pomoc w weryfikacji zachowań, które byłyby nagradzane w  karcie wolontariusza.
 • Obszar promocji wolontariatu. Czyli jak się przebić przez przesyt informacji w mediach pokazując, że wolontariat jest najważniejszy? Jak promować wolontariat wśród mieszkańców Elbląga? Kto powinien się tym obszarem zajmować ?
 • Finansowanie wolontariatu
 • Pod jaki organ, jaką strukturę powinien podlegać wolontariat? Kto powinien brać odpowiedzialność, za zrzeszanie wolontariuszy?

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Elbląg – tzw. drugie wysłuchanie publiczne – 30.12.2019

Podczas sesji Rady Miasta Elbląg, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg , Aleksandra Dąbrowska, przedstawiła wnioski z tzw. Okrągłego stołu na temat  wolontariatu.

Wystąpienie to odbyło się w obecności całej Rady Miasta Elbląg, prezydenta Witolda Wróblewskiego, wiceprezydentów, dyrektorów departamentów Urzędu Miejskiego w Elblagu. Ponadto na Sesji obecni byli posłowie na Sejm RP Monika Falej i Jerzy Wilk oraz przedstawiciele mediów (Truso TV, Radio Olsztyn, portel.pl, info.elblag.pl, dziennikelblaski.pl).

kontekst

W Elblągu pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z W Elblągu pracowaliśmy z Bogusławem Walewskim (nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego we Elblągu, opiekunem Młodzieżowej Rady) i Markiem Nowosad (radio Elbląg).Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl