Opis przypadku Hässleholm

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

Hässleholms kommun – EU kontor Skåne Nordost

Gmina Hässleholm w swoich działaniach skupia się na Europie i Unii Europejskiej. W ostatnich latach stworzono wiele usług z myślą o pogłębianiu wiedzy o UE oraz dostępności funduszy unijnych dla sektora publicznego i innych. W mieście utworzono stanowisko Koordynatora do spraw UE i unijne biuro Skåne Nordost. Głównym zadaniem biura jest pomoc w realizacji projektów i wdrażanie międzynarodowych/unijnych projektów w dziewięciu miastach biorących udział w programie, a przez to – wzmacnianie współpracy międzynarodowej. EU Skåne Nordost ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami opartymi na środkach unijnych, przede wszystkim tych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Droga – opis podjętych działań

Pierwsze obrady Okrągłego Stołu, 19.11.2019

Tematem spotkania młodzieży z władzami była możliwość wzmocnienia wpływu młodych ludzi na życie publiczne. Dyskutowano o tym, jakie kwestie młodzi chcieliby i byliby w stanie poruszać.

Druga debata Okrągłego Stołu, 15.01.2020

Kwestie poruszane na spotkaniu z młodymi:

  • Co sądzisz o możliwościach wpływu młodych ludzi na miasto?
  • O jakich sprawach chcesz współdecydować?
  • Czy chciałbyś/chciałabyś brać udział w warsztatach, podczas których omawiano by przyszłe projekty miasta?

Wnioski i rekomendacje:

Młodzi mówili o tym, że często mają poczucie, że nie ma sensu podejmować prób wpłynięcia na sprawy miasta, ponieważ politycy ich nie słuchają.

Mówili też o chęci współdecydowania w sprawach dotyczących młodzieży. Na przykład, byłoby dla nich interesujące uczestniczenie w planowaniu budowy nowego centrum dla młodzieży.

Chcieli być wysłuchani również w sprawie doboru oferty centrum, a także wyrazili chęć udziału w podobnych warsztatach, podczas których ich głos zostałby wysłuchany.

Na spotkaniu planowliśmy warsztaty dotyczące okresu od teraz do utworzenia centrum młodzieży. Mamy nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć jakiś projekt lub zorganizować aktywność dla młodych osób w przeciągu następnych 2 lub 3 lat. To czas przwidziany na wybudowanie centrum. Myślimy, że będzie to dobra okazja do zaangażowania młodzieży.

Za sprawą projektu młodzi ludzie zostaną włączeni w rozwój koncepcji Młodzieżowego Centrum Hässleholm. Organizowane będą również warsztaty, podczas których władze miasta razem z młodzieżą będą dyskutować na temat kształtu przyszłego centrum.Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl