Opis przypadku Iława

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.

efekt w skrócie

W Iławie młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych i razem z władzami zajęli się następującymi problemami/tematami publicznymi:

 • zapoznali się z budżetem Miasta i inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w 2019 oraz konsultowali załącznik nr 3 do projektu budżetu Miasta na 2019 rok.
 • zajęli się również tematem braku poczucia bezpieczeństwa przez młodych w Mieście i zorganizowali akcję upowszechniania/pisania haseł na chodnikach przed przejściami dla pieszych – dla os. korzystających ze smartfonów
 • programem stypendialnym dla iławskiej młodzieży – przedstawili władzom odpowiedź na pytania: Jak powinno wyglądać nowoczesne stypendium dla iławskiej młodzieży? W konsekwencji wspólnej pracy władz i młodych opracowano zmiany do stypendiów publicznych dla uczniów Iławskich szkół
 • komunikacją miejską – rozpoczęli proces debaty o problemach i wyzwaniach transportu publicznego w Iławie oraz sposobach i planach ich przezwyciężenia

droga – opis podjętych działań

Pierwsza debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 25.04.2019

Tematem debaty były zmiany w formule stypendiów przyznawanego uczniom iławskich szkół.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz – pani wiceburmistrz Dorota Kamińska i przewodniczący Rady Miasta Michał Młotek, przedstawiciele młodzieży z Młodzieżowej Rady Miasta Iława, SIM PCK Iława, Orkiestry Iławskiej, szkół iławskich oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji: Stowarzyszenia „Przystań” oraz PUP Iława. W Iławie do tej pory przyznawaniem stypendiów zajmowało się Stowarzyszenie „Przystań”. W ostatnich latach zainteresowanie stypendiami wśród młodzieży znacznie spadło i jest to jedna z przyczyn, dla których władze miasta, na czele z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim, chciałyby zaktualizować formułę przyznawanych stypendiów.

W trakcie debaty uczestnicy dyskutowali (w odrębnych grupach) o następujących kwestiach:

 • Jakie kryteria przyznawania stypendiów powinny być brane pod uwagę i do kogo być kierowane, do jakich grup wiekowych?
 • Jaką formę powinno przybrać stypendium
 • Czy i ewentualnie jak patrzeć na sytuację majątkową stypendystów?
 • Jaki jest w ogóle sens wprowadzać stypendia?

Młodzieżowa Rada Miasta została poproszona, żeby zebrać wszystkie wnioski ze spotkania i na ich podstawie przygotować własną, spójną opinię, jak powinno wyglądać przyszłe stypendium przyznawane wspólnie przez iławskie władze samorządowe i Stowarzyszenie „Przystań”. Opinia ma zostać przedstawiona Radzie Miasta – najlepiej w maju (najpóźniej do końca roku szkolnego) i potem wzięta pod uwagę w dalszych pracach. Władze zobowiązały się poinformować młodych o całym procesie i przewidywanym jego zakończeniu – wprowadzeniu nowej formuły stypendiów dla uczniów w Iławie.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Iława – tzw. pierwsze wysłuchanie publiczne – 24.06.2019 r.

Przewodniczący MRM Iława – Bartek Bielak 24 czerwca 2019r. na X Sesji Rady Miasta Iława, przedstawił władzom Miasta Iławy, wnioski i rekomendacje z Okrągłego Stołu, który odbył się 25.04.2019 r.

Druga debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 28.10.2019

28 października 2019 w godzinach 17:00 – 19:30 odbyło się II lokalne forum dyskusyjne w formie okrągłego stołu pt. “Komunikacja miejska w oczach młodzieży – czy jest nam to potrzebne?”. Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Młodzieżowej Rady Miasta Iławy i Hufca ZHP Iława spotkali się w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie.

W trakcie debaty uczestnicy dyskutowali (w odrębnych grupach) o następujących kwestiach:

 • Jak widzisz dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb młodzieży?
 • Jak widzisz lokalizacje przystanków autobusowych? Czy spełniają  oczekiwania pasażerów?
 • Czy widzisz potrzebę wprowadzenia w Iławie alternatywnych form komunikacji miejskiej takich jak hulajnogi, rowery czasowe? Jeśli tak to jak byś to widział?
 • Jak zadania powinna spełniać komunikacja miejska? Po co? Dla kogo? Jakie widzisz rozwiązania by usprawnić jej funkcjonowanie

Władze miasta obecne na debacie podsumowały pracę w grupach i urealniły niektóre z pomysłów młodych. Burmistrz obiecał wykorzystać część z pomysłów w pracach nad zmianami funkcjonowania ZKM.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Iława – tzw. drugie wysłuchanie publiczne – 25.11.2019 r.

25 listopada 2019 na sesji rady miejskiej w Iławie zostały przedstawione wyniki prac z „Okrągłego stołu” zorganizowanego przez młodzieżową radę miasta 28 października, którego tematem przewodnim była szeroko pojęta komunikacja miejska w oczach młodzieży.

Głównymi pomysłami którym poświęcone zostało najwięcej uwagi były między innymi zmiany w już istniejącym rozkładzie jazdy oraz kwestia powstania nowych przystanków oraz linii i połączeń. Omówiony został także pomysł odnośnie nowych sposobów płatności za przejazdy w postaci biletomatów i aplikacji oraz koncept biletów czasowych. Poruszony został również temat innych środków komunikacji takich jak hulajnogi elektryczne oraz rowery miejskie. Pod wątpliwość poddane zostały m. in częstotliwości zmian rozkładu jazdy czy korelacja rozkładu z planami lekcji w miejskich szkołach. Wszystkie wnioski zostały skrzętnie wysłuchane przez radnych miejskich, Burmistrza Miasta Iława w raz zastępcami oraz zaproszonych gości w tym kierownicy i Dyrektorzy jednostek, służby Urzędu Miasta.

kontekst

Młodzieżowa Rada Miasta Iława została powołana Uchwałą nr LVII/673/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu. Uchwała nr XXXI/327/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu.

Pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z:

 • do wyborów samorządowych w Polsce 21.10.2018 z Piotrem Ambroziakiem, Naczelnikiem ds. Komunikacji Społecznej Miasta i jednocześnie opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta i Panem Burmistrzem Adamem Żylińskim
 • Po wyborach samorządowych 21.10.2018 rozpoczęliśmy współpracę z Panem Burmistrzem Dawidem Kopaczewskim (nowy Burmistrz Miasta) i nowym opiekunem Młodzieżowej Rady – Panem Tomaszem  Wożniak Radnym Miasta Iława.
zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Iława wraz z opiekunem Piotrem Ambroziakiem i trenerką Joanną Pietrasik


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl