Opis przypadku Telšiai

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

Miasto Telsze (Telšiai) położone jest w centrum okręgu i rejonu telszańskiego. Znajduje się w północno-zachodniej Litwie.
Rejon jest jednostką administracji państwowej powołaną przez rząd. Dzieli się na jedenaście gmin. Zakres jej głównych aktywności obejmuje takie dziedziny, jak edukacja, kultura, środowisko, sprawy społeczne, budownictwo czy sport. Urząd rejonu zatrudnia około stu osób (w tym nauczycieli, policjantów, itd.). Zarządza nim Rada Rejonu składająca się z dwudziestu czterech członków. Do dziś Urząd zrealizował wiele projektów sfinansowanych ze środków unijnych, między innymi z Funduszu na Rzecz Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych programów Unii Europejskiej. Był też wiodącym partnerem w przynajmniej pięciu projektach. Łączna wartość siedemdziesięciu zrealizowanych programów w ostatnim okresie programowym wyniosła 35 milionów euro.

W ciągu dwóch ostatnich lat powiat, a w szczególności jego dział edukacji, zostały liderami organizacji wydarzeń aktywizujących młodzież. Przygotowywano dyskusje i mediacje między osobami młodymi i administracją lub/i członkami samorządu lokalnego. W wyniku wielokrotnych spotkań młodzi i społeczność szkolna stali się bardziej otwarci, odważni i aktywni. Proponowali pomysły, rozwiązania, a także wskazywali problemy, które może rozwiązać jedynie miasto lub inne pozaszkolne instytucje.

droga – opis podjętych działań

Pierwsza dyskusja w ramach Okrągłego Stołu, 12.06.2018

Spotkanie założycielskie Telszańskiej Grupy Młodzieżowej (Telšiai Youth Core Group) zorganizowane zostało wspólnie przez Urząd Rejonu Telszańskiego i Fundację Społeczności Żmudzi. Jego gospodarzem był Urząd Rejonu Telszańskiego.

Cel spotkania był jasny, ale dość ambitny: zaprezentowanie projektu „South Baltic Youth Core Group Network”, wyjaśnienie, dlaczego młodzieżowa grupa jest potrzebna w Telszy oraz, jeśli to możliwe, powołanie takiej jednostki.

Podczas debaty pytano młodych o ich motywację, by być częścią Telszańskiej Grupy Młodzieżowej i o powody, dla których powinni zostać wybrani jako jej członkowie. Niektórzy z nich odpowiadali, że już wcześniej byli aktywni w życiu codziennym i szkolnym, angażowali się w działalność organizacji pozarządowych lub wolontariat. Ponadto, motywacją są dla nich rówieśnicy z Telsz, którzy mogliby wykorzystać (lub nabyć) umiejętności do działania na rzecz swojego środowiska na szczeblu lokalnym – nie tylko na poziomie społeczności, ale także miasta.

Opisano również kilka przypadków, w których młodzież rozmawiała z członkami samorządu lokalnego, w celu uzyskania ich wsparcia. Jednym z nich była sprawa uruchomienia dodatkowej linii autobusowej, łączącej miasto z przedmieściami zamieszkiwanymi przez wielu uczniów, którzy nie mieli dotąd możliwości skorzystania z komunikacji publicznej w drodze do szkoły. Innym przykładem było polepszenie infrastruktury placów zabaw i szkolnej sali gimnastycznej.

Pierwsze wysłuchanie publiczne, 29.08.2019 r.

Podczas wizyt studyjnych w Telszach, młodzi ludzie i uczestnicy projektu mieli okazję osobistego przekazania wyników prac Burmistrzowi Miasta.

Druga dyskusja w ramach Okrągłego Stołu, 25.09.2019

Celem spotkania było omówienie znaczenia procesów demokratycznych i zaangażowania młodych osób w przebieg podejmowania decyzji na szczeblu lokalnych samorządów (w szególności w spotkania Rady), a także identyfikacja najbardziej znaczących dla młodzieży kwestii.

Temat debaty Okrągłego Stołu wyłoniono we współpracy kilku stron: przedstawicieli projektu Telszańskiej Grupy Młodzieży, administracji samorządowej, przewodniczącego Rady Młodzieży oraz kilku członków Rady Miejskiej i Rady Rejonu. Wybrany temat był dość ogólny z dwóch powodów. Po pierwsze, według wszystkich zaangażowanych w przygotowanie debaty stron, nie ma powszechnego zrozumienia dla znaczenia uczestnictwa młodzieży w spotkaniach Rady. Ponadto, potencjalni uczestnicy nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie jej działań.

Młodzież przedstawiła wnioski oraz rekomendacje z Okrągłego Stołu władzom miasta. Drugie wysłuchanie publiczne, 15.10.2019 r.Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl