Analysis and case studies
PDF
Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży. Konferencja 12.12.2019 r.
13/05/2020
Useful links and tools
PDF
Model i sposób działania Młodzieżowej Rady Gminy

Młodzieżowa Rada powinna być powołana wtedy, gdy istnieje zgoda wśród urzędników, radnych, władz gminy co do potrzeby prowadzenia systematycznego dialogu […]

29/03/2020
Useful links and tools
PDF
Przewodnik dla opiekunów samorządu

Niezbędnik opiekuna samorządu uczniowskiego powstał w wyniku licznych spotkań, jakie członkowie zespołu Fundacji Civis Polonus, odbyli w latach 2009 – […]

29/03/2020
Educational materials
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych

29/03/2020
Educational materials
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół podstawowych

29/03/2020
Educational materials
PDF
Budżet Obywatelski na przykładzie Warszawy

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji, w ramach których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy .

29/03/2020
Good practices
„Kocie oczka” – światełka na pasach
29/03/2020
Good practices
Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży
29/03/2020
Good practices
Wygodniej i bezpieczniej – remont ścieżek rowerowych
29/03/2020
Youth Councils
Skatepark Ursus
29/03/2020
Youth Councils
„Grosik na książkę” – dofinansowanie dla Wypożyczalni nr 119
29/03/2020
Good practices
Bezpieczeństwo na drodze – spot i odblaski
29/03/2020

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl