Jednym z największych dokonań Młodzieżowej Rady Miasta Olsztynek w ciągu ostatnich lat było wprowadzenie Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego, w którym mogą głosować także dzieci i młodzież. W gminie Olsztynek od wielu lat funkcjonował fundusz sołecki, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą decydować o przeznaczeniu części środków podchodzących z budżetu Olsztynka. Niestety mieszkańcy miasta nie mieli podobnych możliwości. Dlatego Młodzieżowa Rada postanowiła to zmienić, przekonując i namawiając lokalne władze do podjęcia inicjatywy stworzenia budżetu obywatelskiego, który obejmowałby swoim zasięgiem mieszkańców Olsztynka.

Dzięki staraniom Młodzieżowej Rady Miejskiej cezurę wieku głosujących ustalono początkowo na 16 lat, a następnie zlikwidowano ją całkowicie.

Działania podjęte przez młodych ludzi:

  1. Na początku Młodzieżowi Radni i Radne przekonali władze do powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego, którego celem było przygotowanie założeń i zasad wdrażania budżetu w Olsztynku. Młodzieżowi radni podjęli temat podczas jednego ze spotkań roboczych rady i upoważnili opiekuna MRM – pana Roberta Waraksę – aby wystąpił do Burmistrza Olsztynka z prośbą o wydanie stosownego zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. miejskiego budżetu obywatelskiego. W skład zespołu weszły: władze oraz przedstawiciele strony społecznej – organizacji pozarządowych, mieszkańców, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  2. 1 czerwca 2015 roku powstał zespół Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Na jego czele stanął Robert Waraksa, radny miasta Olsztynek i opiekun MRM. Celem prac zespołu było przygotowanie szczegółowych założeń oraz zasad wprowadzenia i działania budżetu obywatelskiego w Olsztynku.
  3. W czerwcu 2015 członkowie zespołu spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta w Olsztynie, w celu zapoznania się z procesem wdrażania budżetu obywatelskiego w mieście.
  4. W wakacje 2015 odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego z Dariuszem Kraszewskim (ekspertem Fundacji Stefana Batorego, specjalizującym się w temacie BO). W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób.
  • Po spotkaniu Zespół postanowił rozszerzyć swój skład i zaangażować w prace przedstawicieli strony społecznej. Burmistrz Olsztynka ogłosił nabór przedstawicieli strony społecznej, w tym mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta (formalnie) oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 24 sierpnia burmistrz Olsztynka wydał zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli strony społecznej do zespołu ds. MBO w Olsztynku. Zespół rozpoczął pracę w nowym składzie we wrześniu i spotykał się w czwartki średnio co dwa tygodnie. Spotkania były otwarte dla mieszkańców, a informacja o terminach przekazywana mailowo lub w postaci ogłoszeń. W skład zespołu weszło 21 członków, m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku (3 osoby), radni Rady Miejskiej w Olsztynku (5 osób), przewodniczące wszystkich Rad Osiedlowych w Olsztynku (4 osoby), mieszkańcy Olsztynka (5 osób), przedstawiciele organizacji pozarządowych (2 osoby), przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku, przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku w Olsztynku.

5. Do kwietnia 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń zespołu, podczas których wypracowano procedury i zasady wdrażania budżetu obywatelskiego w Olsztynku. W międzyczasie Młodzieżowa Rada postanowiła zmienić nazwę projektu na „Olsztynecki Budżet Obywatelski”.

6. W marcu 2016 odbyło się spotkanie dla mieszkańców Olsztynka, na którym podsumowano wyniki prac i omówiono założenia Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

7. 19 kwietnia 2016 odbyła się prezentacja założeń BO dla radnych Rady Miejskiej w Olsztynku.

8. 25 kwietnie 2016 burmistrz Olsztynka podpisał dokumenty o rozpoczęciu realizacji I edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Rezultaty:

W rezultacie podjętych w 2015 roku działań przez młodzieżowych radnych w Olsztynku do dziś funkcjonuje budżet obywatelski, w którym mogą głosować wszyscy mieszkańcy,  bez dolnej granicy wieku – nawet dzieci!

Przydatne linki:

https://www.facebook.com/mrmolsztynek/?fref=ts
http://obo.olsztynek.pl/
https://www.facebook.com/obo.olsztynek/
http://waraksa.blog.onet.pl
http://waraksa.blog.onet.pl/2015/07/01/rozpoczynamy-prace-nad-budzetem-obywatelskim-w-olsztynku/

Kontakt:

Nazwa Młodzieżowej Rady Gminy: Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku

Adres do kontaktu: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl