Dzięki udziałowi w projekcie SB YCGN została reaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg. Rada została powołana w celu artykułowania potrzeb młodych elblążan. Jednym z jej zadań jest przekonywanie Rady Miasta, aby zajęła się realizacją projektów wypracowanych podczas obrad MRM. Ma ona być zatem swoistym łącznikiem między pokoleniami.

Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg jest nowym tworem, formalną organizacja istniejącą od 30-go maja 2019 roku. Została powołana, żeby reprezentować sprawy młodzieży i reszty mieszkańców Elbląga. Z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  zostało wybranych dwóch przedstawicieli. Na sesji inauguracyjnej mandat radnego otrzymało 41 osób oraz wybrano prezydium.

Do tej pory odbyły się dwie sesje oraz dziesięć spotkań roboczych. Mają one miejsce przeważnie co dwa tygodnie. Omawiamy na nich ważne i bieżące sprawy dla naszego miasta. Są one bardzo płodne w nowe pomysły i propozycje, między innymi dotyczą tego, co rada może robić dla mieszkańców, zwłaszcza dla młodzieży. Ważnym elementem sprawnego działania Młodzieżowej Rady Miasta jest dobra wola radnych, którzy powinni być szczególnie wyczuleni na potrzeby młodszych elblążan – to od nich przecież zależy przyszłość miasta.

Rada ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacją Civis Polonus. Otrzymuje wsparcie od władz miasta, m.in. od prezydentów i Rady Miasta. Brała udział w projekcje SB YCGN, który dał możliwość wszechstronnego rozwoju oraz efektywnych działań. Podczas Okrągłych Stołów można było wypracować wiele wniosków, przedyskutować je z ekspertami i przedstawić je decydentom. Na Spotkaniach Regionalnych wymienialiśmy się doświadczeniami z dotychczasowych działań na terenie różnych gmin. Podczas wizyt studyjnych poznawaliśmy dobre praktyki z innych państw oraz ich codzienną rzeczywistość i problemy, z którymi musza się zmagać. Mieliśmy dwa szkolenia, pierwsze odnośnie podstaw działalności MRM, drugie z pisania strategii.

Projekt SB YCGN pozwolił nam poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie, nabyć inspiracji, zdobyć i podszlifować umiejętności np. dyskusji, języka angielskiego czy pracy w grupie. Zawdzięczamy mu również reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu.

Jako Rada reprezentujemy młodzież podczas obchodów np. Wydarzeń Grudniowych, 11 listopada i marszach np. Amazonek. Działamy też charytatywnie, np. podczas kiermaszu wspierającego Szlachetną Paczkę, a nasi radni w swoich szkołach grali razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na rzecz  zapewnienia najwyższych standardów w dziecięcej medycynie zabiegowej. Dopingowaliśmy lokalnych sportowców podczas meczu piłki ręcznej EKS Start Elbląg. Braliśmy udział w różnych konferencjach np. „Blaski i cienie internetu”, czy „Europolis – miasta dla młodych”.

Naszymi najbliższymi celami, aby polepszyć sytuację młodzieży i reszty mieszkańców Elbląga są:

  • Promocja naszego miasta i idei samorządowości: Współorganizacja obchodów 30-lecia Samorządności w Elblągu, tak aby uatrakcyjnić je dla młodych i podzielić się dokonaniami naszej lokalnej społeczności.
  • Zapewnienie większej ilości możliwości życia i działania młodzieży: stworzenie Centrum Młodzieżowego, które będzie miejscem spotkań i rekreacji dla młodych ludzi. Będą mogli tam razem spędzać czas, rozwijać swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami.
  • Promocja postaw obywatelskich i wzrost partycypacji społecznej wśród młodych: prowadzenie działań związanych z Budżetem Obywatelskim, kampanie zachęcające do korzystania z możliwości, jakie daje nam samorządność i uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie.
  • Ochrona środowiska poprzez zwiększenie liczby i jakości np. śmietników w Elblągu.
  • Stworzenie jak najdogodniejszych warunków dalszego rozwoju: poprzez działania aktywne, dedykowane warsztaty, festiwale, turnieje jednoczące młodzież i mieszkańców naszego miasta prowadzone przez członków naszej rady.

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, która może się przyczynić do rozwoju młodzieży i jej udziału we współdecydowaniu


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl