Materiały edukacyjne
PDF
Budżet Obywatelski na przykładzie Warszawy – materiał dla szkół podstawowych

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji, w ramach których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy .

25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół podstawowych

25/03/2020
PL
Materiały edukacyjne
PDF
Scenariusz lekcji – Co to jest budżet obywatelski?

Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych

25/03/2020
PL
Przydatne linki i narzędzia
PDF
Przewodnik dla opiekunów samorządu

Niezbędnik opiekuna samorządu uczniowskiego powstał w wyniku licznych spotkań, jakie członkowie zespołu Fundacji Civis Polonus, odbyli w latach 2009 – […]

25/03/2020
PL
Przydatne linki i narzędzia
PDF
Model i sposób działania Młodzieżowej Rady Gminy

Młodzieżowa Rada powinna być powołana wtedy, gdy istnieje zgoda wśród urzędników, radnych, władz gminy co do potrzeby prowadzenia systematycznego dialogu […]

25/03/2020
PL
Przydatne linki i narzędzia
PDF
Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin

Celem powstania karty było zainspirowanie i zachęcenie władz lokalnych, urzędników, działaczy społecznych, nauczycieli i samych młodzieżowych radnych do poprawy jakości […]

12/03/2020
PL

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl